انجمن گردشگری ایران و آمریکا
American Iran Tourism
Association

دفتر فعالیتهای گردشگری و توسعه روابط مردمی در شمال قاره آمریکا (آمریکا وکانادا) در ایران.
دریافت ویزای الکترونیکی ایران
* American Tourists Department *

عدم پذیرش عضو تا اطلاع ثانوی

احتراما" به استحضار می رسانیم که با توجه به کثرت تقاضا و در جهت ارائه خدمات مشاوره ای مناسب به اعضاء خود، تا اطلاع ثانوی از پذیرش عضو جدید معذور می باشیم. ضمنا" مجددا" متذکر می شویم که تنها سفارتخانه های آمریکا مسئول صدور ویزا به آمریکا می باشند و این انجمن تنها در جهت شناسائی بحرانها و اعلام بحرانها به مسئولین دو کشور ایران و آمریکا ، کاهش هزینه متقاضیان ، مقابله با دلالان ، اطلاع رسانی ، توسعه ارتباطات مردمی و توسعه صنعت گردشگری فعالیت می نماید.

تکمیل فرم الکترونیکی انجمن

.با احترام به نظر متقاضیان سفر به آمریکا می رسانیم که تکمیل فرم الکترونیکی انجمن به هیچ وجه به منزله دریافت ویزا یا موافقت با صدور ویزای متقاضی نمی باشد و توضیحات شما در فرم تنها یاری رسان کارشناسان ما را در جهت ارائه خدمات مشاوره ای صحیح به متقاضیان می باشد. مکررا" متذکر می شویم که تنها سفارتخانه های آمریکا، مسئول صدور ویزا به آمریکا می باشند و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند در این قسمت دخالت نماید.

هشدار

اخیرا" مشاهده گردیده که تعدادی فرصت طلب از سایت انجمن قصد سوء استفاده داشته اند لذا بدینوسیله اعلام می نمائیم که این انجمن شعبه دیگری ندارد و سفارتخانه های آمریکا، تنها مرجع صادر کننده ویزای آمریکا می باشند و به همین جهت همواره به متقاضیان واعضاء خود جهت حضور در برنامه های متفاوت گردشگری در آمریکا متذکر شده ایم که داشتن شرایط کنسولی آمریکا، ضروری می باشد چون هیچ شخص حقیقی و حقوقی در این قسمت نمی تواند دخالت نماید و هرگونه ادعا نیز تحت عنوان ارتباط با سفارتخانه های آمریکا در خصوص صدور ویزا، کذب محض است.

بواسطه انجمن می توانید در برنامه تفریحی و گردشگری در آمریکا شرکت نمائید    اطلاعات بیشتر

با توجه به اطلاعات رسیده به مدیریت شورا درصورت مشاهده هرگونه تخلف و تقاضای نا متعارف از سوی هر شخص که خود را وابسطـه به این شـورا و مراکـز تحـت پوشـش آن معـرفی می نمـاید خواهشمنـد است هویت شخص و تقاضای او را به اطلاع مدیریت به آدرس الکترونیکی iran@tourismpartner.org برسانید و قبل از دریافت تائیدیه مدیریت از هرگونه همکاری با ایشان ممانعت ورزید لازم به ذکـر اسـت که این شـورا هیچ دریـافت وجـه نقدی نداشته و واسطه گری را نمی پذیرد

Tourismpartner.org.All rights reserved
درباره ما

از ما بخوانید : این شورا درسال 2002 میلادی بنا به نظر آقای جفری لیپمن (تاپ ادوایزر UN Agency وUNWTO وریاست Green Global Villageو WTTC ) درجهت توسعه صنعت گردشگری با جذب ومشارکت مردمی درتمامی کشورهاودرسطوح مختلف طبقاتی واستفاده بهینه از اندیشه های غیرسیاسی با هیئت امنائی متشکل از 19 نفر که درمیان آنان وزرا وصاحب نظران توریسم از چندین کشوردنیا می باشند تشکیل گردید وایشان به عنوان مدیرکل وآقای توماس اشتاینمتس (ریاست انجمن توریسم هاوائی) نیز به عنوان ریاست این شورا انتخاب گردیدند. بنا به تقاضای آقای لیپمن ،بودجه مختصری ازطرف سازمان گردشگری جهانی برای تقویت شورا منظورگردید واکنون این شورای بین المللی بیش از 2200000 عضو دربیش از 110 کشور دنیا دارد. این شورا به واحدهای مرتبط با گردشگری (حقیقی وحقوقی)مشاورت حرفه ای می دهد وافتخار آن را داردکه دانشگاه معتبر واشینگتن ، دانشگاه سیدنی استرالیا ، انستیتوصلح به واسطه توریسم ، انجمن توریسم هاوائی گرین گلوبال ویلیج ،‌انجمن توریسم ایران و آمریکا در آمریکا و انجمن های معتبر دیگر گردشگری وکمیته شرکاء توریسم جهانی (سرمایه گذاران دربخش گردشگری) وگروه های خبری معتبرگردشگری وصاحب نظران مطرح درگردشگری من جمله اعضاء این شورا می باشند. این شورا با شعار آنکه به هیچ وجه وارد مسائل سیاسی وتضادهای سیاسی کشورها نمی گردد، تنها وتنها درجهت توسعه صنعت گردشگری فعالیت می نماید. درسال 2004 آقای حمیدرضا طالبی بعنوان مدیرکل شورا درجهت توسعه صنعت گردشگری منطقه (خاورمیانه) بویژه بعنوان مسئول معرفی پتانسیل های گردشگری ایران ،عراق وافغانستان انتخاب گردیدند وپس ازسالیان سال با یک خردجمعی وپرهیز ازامورسیاسی با مدیریت آقای طالبی درسال 2008 شورای تصمیم گیری صنعت گردشگری بین الملل وکمیته شرکاء صنعت گردشگری بین الملل در ایران ثبت رسمی گردید. طالبی بنیانگذاراجرای طرح جذب سرمایه های سرگردان واجرای پروژه PPS (مناطق امن توریستی) درسطح بین الملل می باشد. طرح آقای طالبی درحوزه گردشگری بعنوان نفربرتردرکشورایرلند درسال 2008 انتخاب گردیدو به پاس زحمات ایشان درحوزه گردشگری درسطح بین الملل درسال 2008 موفق به کسب تقدیرنامه از انستیتوصلح جهانی بواسطه توریسم گردیدواکنون نیز بعنوان تنها مشاور ایرانی در انستیتو صلح بواسطه توریسم صاحب نظروفعال می باشد. سخنی کوتاه از آقای طالبی: صنعت گردشگری سیاسی نیست ولی همه مسئولین در تمامی کشورها مستحضرند که هیچ مراوده اقتصادی،فرهنگی اجتماعی وحتی سیاسی ونظامی میسر نیست مگرآنکه همراه صنعت تراول وسفر باشد. جمهوری اسلامی ایران به نظرتمامی کارشناسان جهانی رتبه یک صنعت گردشگری جهانی را از نظر داشتن تمامی پتانسیل های گردشگری درتمامی عرصه ها دارا می باشد و دولت ایران نیز تمامی تلاش خود را معطوف به توسعه وحمایت از این صنعت ساخته وبه صراحت می گویم مردم ایران می بایست به کمک دولت وکشور خود بیایند وانتظار معقول از دولت خویش داشته باشند. مردم باید با توجه به قوانین کشور که این قانون درهرکشورنسبت به شرایط فرهنگی آن اجتماع حاکم است یاری رسان دولت خود باشند. درصنعت گردشگری فساد وتباهی وتنبلی وزیاده خواهی جائی ندارد وکشورهای مطرح کنونی در صنعت گردشگری به دلیل حمایت مردم آن کشور از دولتشان با اصل احترام به قانون کشورشان مطرح گردیده اند . مزاحی می کنم : قدمت دلیل بر فرهنگ نیست که اگر چنین باشد مردم عصرحجر وآدم خوارها فرهنگی به مراتب بیش از تمامی ملتها دارند. ما باید فرهنگ وقدمت وتاریخ ومیراث فرهنگی و.... را صحیح تعریف کنیم . مطلب دیگرآن است که بعضا صحبت از امنیت توریسم می کنند ، سؤال من اینجاست مگراین امنیت به تنهائی وظیفه دولت است که اگر چنین باشد باید میلیون ها نیرو در خیابان ها وجاده ها بایستند. خیر،دولت حدود وظیفه ای دارد ومسئولیت اصلی حفظ امنیت به عهده مردم است که درتمامی کشورهای مطرح نیز مردم عهده داراین مسئولیت می باشند. درآخر می خواهم بگویم ما به یک زیرساخت حرفه ای مردمی احتیاج داریم که اکنون نیز دولتها تمامی سیاست خودرا معطوف به توسعه مشارکت مردمی نموده اند ومطمئن می باشم ایران به زودی زود به همت مسئولین به جایگاه واقعی خود در صنعت گردشگری براساس قوانین دین مبین اسلام خواهد رسید.

بستن
نحوه پر کردن فرم الکترونیک

متقاضیان محترم سفر به آمریکا جهت شرکت در برنامه های این انجمن یا تقاضای روادید و سفر به آمریکا لطفا" پس از پر کردن فرم الکترونیک T110 ، بارکد اعلامی را به ایمیلiran@tourismpartner.org ارسال فرمائید تا شرایط شما مورد بررسی قرار گیرد و جهت مصاحبه به دفتر شبه کنسولی انجمن دعوت گردید
شایان ذکر است دفتر شبه کنسولی انجمن به جهت عدم حضور سفارتخانه های ایران وآمریکا درهر دو کشور تشکیل گردیده تا با بررسی تقاضا وشرایط متقاضی، خدمات لازم را به متقاضیان ارائه نماید

بستن